Κοινότητα
Postit
Τα μέλη μας
Blog
Forum
Ανακοινώσεις
Κλείσιμο

energeiakotzaki.gr

 • Σελίδα:
 • 1

ΘΕΜΑ: Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157800

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ


Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για σόμπες αέρα 060014
Περίληψη
I.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ .............................................................................................. 2
I.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ ............................................................................................... 2
I.1 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ
Αυτό το κεφάλαιο είναι αποκλειστικά αφιερωμένο στο εξουσιοδοτημένο τεχνικό
προσωπικό. Υποδεικνύεται ο τρόπος πρόσβασης και ενδεχομένως η μετατροπή
παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος.
Η πρόσβαση στο προστατευόμενο μενού και στην ρύθμιση, θα πρέπει να
πραγματοποιείται μόνο από τον Κατασκευαστή ή από ένα Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό
Κέντρο. Οποιαδήποτε μεταβολή των παραμέτρων που έχει πραγματοποιηθεί χωρίς
εξουσιοδότηση συνεπάγεται την έκπτωση της εγγύησης.
Η ρύθμιση των παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος, μπορεί να είναι αναγκαία για την
προσαρμογή της λειτουργίας του καυστήρα, σε συνθήκες εργασίας διαφορετικές από
εκείνες που έχουν ρυθμιστεί στο εργοστάσιο.
Για πρόσβαση στο “τεχνικό μενού” ξεκινώντας από την κύρια οθόνη πατήστε με γρήγορη
αλληλουχία το πλήκτρο “–“ (2) και το πλήκτρο έναυσης (8). Θα προβληθούν οι διάφορες
επιλογές "MN", κάντε κλικ στο κουμπί (8) μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή "MN04".
Επιβεβαιώστε πατώντας το κουμπί "+" (1).
Το τεχνικό μενού αποτελείται από αρκετά υπο-μενού και για να προχωρήσετε στο μενού
πατήστε το κουμπί 1, και επιβεβαιώστε με το πλήκτρο (8) για να μπείτε στο υπομενού:
 CP01: Εμφανίζει τις μερικές ώρες εργασίας,
 CP40: Μενού τεστ εξαρτημάτων,
 CP55: μηδενισμός μερικών ωρών εργασίας,
 CPA0: μενού τεχνικών παραμέτρων 1 (προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης),
 CPA9: μενού τεχνικών παραμέτρων 2 (προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης),
I.2 ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥ ΜΕΝΟΥ
Στην συνέχεια παραθέτεται μια λίστα με τις τιμές των παραμέτρων λειτουργίας των προστατευόμενων
μενού CPA9 CPA0, που χωρίζονται ανάλογα με κλάση της ισχύος της μηχανής.
Ο κωδικός πρόσβασης για την πρόσβαση στο παραπάνω μενού είναι "1111"
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα 1 και 2 για να αλλάξετε τις τιμές, ενώ με το πλήκτρο 8
περάστε στην επόμενη τιμή.
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ CPA9
Παρ Περιγραφή 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW
P01 Μέγιστος χρόνος έναυσης 16’ 16’ 16’ 16’3
Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για σόμπες αέρα 060014
P02 Χρόνος σταθεροποίησης “FIRE STAB” 5’ 5’ 5’ 5’
P03 Χρόνος αναμονής καθαρισμού
μαγκαλιού
30’ 30’ 20’ 20’
P04 Χρόνος ON κοχλία σε “load Pellet” 1,2” 1,4” 1,5” 1,5”
P05 Χρόνος ON κοχλία σε “fire stab” 1,0” 1” 1,0” 1,0”
P06 Χρόνος ON κοχλία σε ισχύς 1 0,8” 1,2” 1,2” 1,4”
P07 Χρόνος ON κοχλία σε ισχύς 2 1,2” 1,7” 2,1” 2,8”
P08 Χρόνος ON κοχλία σε ισχύς 3 1,2” 1,7” 2,1” 2,8”
P09 Χρόνος ON κοχλία σε ισχύς 4 1,8” 2,6” 3,0” 3,4”
P10 Χρόνος ON κοχλία σε ισχύς 5 1,8” 2,6” 3,0” 3,4”
P11 Χρόνος καθυστέρησης συναγερμού 60” 60” 120” 120”
P12 Διάρκεια καθαρισμού του μαγκαλιού 25” 25” 60” 60”
P13 Ελάχιστη θερμοκρασία καπνών σόμπας
σε ενεργοποίηση
45° 40° 50° 50°
P14 Μέγιστη θερμοκρασία καπνών 230° 230° 235° 235°
P15 Θερμοκρασία έναυσης εναλλάκτη
περιβάλλοντος 60° 65° 70° 70°
P16 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε “load
pellet”
2000 2100 2600 2600
P17 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε “fire stab” 1900 2000 2450 2450
P18 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε ισχύ 1 1050 1100 1800 1950
P19 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε ισχύ 2 1650 1750 2200 2300
P20 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε ισχύ 3 1650 1750 2200 2300
P21 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε ισχύ 4 1900 2150 2450 2600
P22 Ταχύτητα αναρροφητή καπνών σε ισχύ 5 1900 2150 2450 2600
P23 Ταχύτητα ανεμιστήρα σε ισχύ 1 20 20 20 20
P24 Ταχύτητα ανεμιστήρα σε ισχύ 2 28 28 28 28
P25 Ταχύτητα ανεμιστήρα σε ισχύ 3 28 28 28 28
P26 Ταχύτητα ανεμιστήρα σε ισχύ 4 35 35 35 35
P27 Ταχύτητα ανεμιστήρα σε ισχύ 5 35 35 35 35
P28 Delta T εξοικονόμηση pellet Off Off Off Off
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕΝΟΥ CPA0
Παρ Περιγραφή 6 kW 8 kW 10 kW 12 kW
P30 Ώρες συντήρησης 1200 1200 1300 1300
P31 Διορθωτικός παράγοντας Pellet 0 0 0 0
P32 Συντελεστής διόρθωσης αναθυμιάσεων
απαγωγέα
0 0 0 0
P33 Συντελεστής διόρθωσης εναλλάκτη
θερμότητας του κινητήρα
0 0 0 0
P34 Συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας
περιβάλλοντος
0 0 0 0
P35 Χρόνος λεπτά καθαρισμού μαγκαλιού
ανάφλεξης 1 1 1 1
P36 Χρόνος δευτερόλεπτα καθαρισμού
μαγκαλιού ανάφλεξης 30 30 30 30
P37 Θερμοκρασία απενεργοποιημένης
σόμπας 50 50 50 50
P38 Περίοδος κύκλου κοχλία 40 40 40 40
P39 Διαβάθμιση ισχύος Off Off Off Off
P40 Διαβάθμιση ισχύος 2 210 210 210 210
P41 Διαβάθμιση ισχύος 3 210 210 210 210
P42 Διαβάθμιση ισχύος 4 230 230 230 230
P43 Διαβάθμιση ισχύος 5 230 230 230 230
P44 Delta T ανίχνευση έναυσης 10 10 10 10
P45 Ισχύς σόμπας καθαρισμού μαγκαλιού 1 1 1 1
P46 Καθυστέρηση ασφάλειας ψύξης σε 5 5 5 54
Συμπληρωματικό εγχειρίδιο για σόμπες αέρα 060014
λεπτά
P47 Καθυστέρηση ασφάλειας ψύξης σε
δευτερόλεπτα 0 0 0 0
P48 Ελάχιστο όριο θερμοκρασίας άσκησης 70 70 70 70
P49 Σύστημα Δεικτών flag 0 0 0 0
P50 Τρόπος ρύθμισης σόμπας 0=στιγμιαίος
1=χρονοδιακοπής 0 0 0 0
P51 Χρόνος ενημέρωσης
χρονοδιακοπτόμενης ρύθμισης
δευτερόλεπτα
30 30 30 30
P52 Συναγερμός θερμοκρασίας κάρτας
0=απενεργοποιημένο
1=ενεργοποιημένο
1 1 1 1
P53 Πρόγραμμα διαχείρισης εισόδου
χρόνο/gsm 2 2 2 2
P54 Επανέναυση από black-out
0=απενεργοποιημένη
1=ενεργοποιημένη
1 1 1 1
P55 Σταθερά προς άθροιση ελέγχου φάσης
κινητήρα 36 36 36 36
P56 Ενεργοποίηση ελέγχου χρόνο/gsm
0=απενεργοποιημένο
1=ενεργοποιημένο
0 0 0 0
P57 Ενεργοποίηση ελέγχου encoder καπνών
0=απενεργοποιημένο
1=ενεργοποιημένο
1 1 1 1
P58 Λειτουργία τηλεχειριστηρίου 1 1 1 1
Τελευταία διόρθωση: 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν από ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157801

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
Τελευταία διόρθωση: 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν από ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157805

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157847

 • NIKOS@
 • Το Άβαταρ του/της NIKOS@
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • Δημοσιεύσεις:21
  • Κάρμα: 0
ΚΩΣΤΑ Η ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΙ ΕΝΝΟΕΙΣ Ρ 39- Ρ 43?ΜΗΠΩΣ Κ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΟΥΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ?ΧΑΧΑΧΑ
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157852

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
Εγώ δεν εννοώ κάτι !θα σου έλεγα πράγματα που δεν ξέρουμε και δεν μας πειράζουμε ΔΕΝ τα πειράζουμε!!!!!μπορει να γίνουν χειρότερα!!,ΦΙΛΙΚΑ
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157902

 • NIKOS@
 • Το Άβαταρ του/της NIKOS@
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • Δημοσιεύσεις:21
  • Κάρμα: 0
δεν ειχα σκοπο κωστα.απλα πληροφοριακα ρωταω
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157905

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
Νίκο στο μενού P31 λέει διορθωτικός παράγοντας πελλετ=0 βάλτο για αρχή -1 ειναι ποσοστό % πελλετ -1=5% λιγότερο ποσοστό να ρίχνει πελλετ -2 =10% και αναλογικά και στο + .και κοιτα αν το κουπάκι υπεργεμιζει .βρες το ποσοστό με δοκιμές.ειναι κάτι σαν μικρόρύθμιση και ισχύει για όλες στις σκάλες ισχύος.
Τελευταία διόρθωση: 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν από ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.
The following user(s) said Thank You: NIKOS@

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157908

 • NIKOS@
 • Το Άβαταρ του/της NIKOS@
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • Δημοσιεύσεις:21
  • Κάρμα: 0
εγω ελεγα να ανεβασω ακομα λιγο τις στροφες καυσαεριων μηπως εφταιγε αυτο.θα το δοκιμασω και αυτο που ειπες αργοτερα.ευχαριστω.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157909

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
Μη βάλεις πάνω η κάτω απο 100-150 τις στροφές βεντιλατερ καυσαερίων σε κάθε σκάλα απο τις μαμισιες ρυθμιςεις .τη μικρόρύθμιση που σου προτείνω ειναι για την υπερχείλιση πελλετ στο κουπάκι .δοκιμασε και δες
Τελευταία διόρθωση: 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν από ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ.
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157911

 • NIKOS@
 • Το Άβαταρ του/της NIKOS@
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • Δημοσιεύσεις:21
  • Κάρμα: 0
οι μαμιασιες ηταν 1100 στην σκ 1 1400 στη σκ2 σκ3 κ 1800 στη σκ 4 σκ4,πως τις βλεπεις?
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.

Τ.Ε ΓΙΑ ΣΟΜΠΕΣ ΑΕΡΟΘΕΡΜΕΣ 6-8-10-12KW ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΑ 1 Χρόνος 5 Μήνες πριν #157914

 • ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • Το Άβαταρ του/της ΚΩΣΤΑΣ ΠΗΧΑΣ
 • ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
 • More Details
  • ΚΩΣΤΑΣ
  • Δημοσιεύσεις:1882
  • Ληφθείσες Ευχαριστίες271
  • Κάρμα: 10
Κάτι θα ξέρει ο κατασκευαστής περισσότερο απ εμάς.γι αυτο σου γράφω και για 100-150 στροφές αυξομείωση
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος του Φόρουμ για να κάνετε μια δημοσίευση.
 • Σελίδα:
 • 1
Χρόνος δημιουργίας σελίδας: 0.216 δευτερόλεπτα